Sunday, November 27, 2011

90 Hal Menarik Dari Korea

1. Orang Korea suka makan bawang putih karna dipercaya dapat menetralkan darah..2. Orang korea jarang makan dengan tangan karna dianggap kurang sopan.3. Sekarang di Korea tidak ada ujian penentuan kelulusan untuk pelajar. Di Korea, 2 minggu sebelum ujian, perpustakaan penuh oleh para pelajar yang ingin belajar.4. Di Korea, Jika dosen terlambat walau hanya 2 menit, maka dosen akan segera meminta

No comments:

Post a Comment