Friday, October 28, 2011

Pahlawan Indonesia Yang Juga Diklaim Sebagai Pahlawan Malaysia

Pemikiran dan perjuangan Mohammad Natsir tidak saja diakui sebagai pahlawan nasional di Indonesia tapi juga di Malaysia.Hal itu terlihat dari seminar "Serantau Memperingati 100 tahun Pahlawan Nasional Bapak Mohammad Natsir" yang diadakan oleh LSM Wadah (wadah pencerdasan umat Malaysia) dan Kolej Universiti Islam Antarbangsa Selangor (Kuis), Sabtu.Seminar itu dihadiri pemimpin oposisi Malaysia

No comments:

Post a Comment