Friday, September 2, 2011

Api Abadi Mrapen Salah Satu Keajaiban Dunia

Api abadi Mrapen adalah sebuah kompleks yang terletak di desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kawasan ini terletak di tepi jalan raya Purwodadi - Semarang, berjarak 26 km dari kota Purwodadi. Kompleks api abadi Mrapen merupakan fenomena geologi alam berupa keluarnya api dari dalam tanah yang tidak pernah padam walaupun turun hujan sekalipun.


Banyak peristiwa besar

No comments:

Post a Comment